Η επί πολλά χρόνια στο χώρο του αυτοματισμού εταιρία AGREL διαθέτει στην αγορά τον ηλεκτρονικό υδρολιπαντήρα nutron. Το nutron κατασκευάζεται από άρτια καταρτισμένους τεχνικούς μας και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Προσφέρει αξιοπιστία και ακρίβεια σε συνδιασμό με ευκολία εκμάθησης και χρήσης. Απευθύνεται στον Ελληνα παραγωγό δίνοντας του τη δυνατότητα να πετύχει την καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά παραγωγή με το μικρότερο κόστος.Προσαρμόζεται σε οποιδήποτε σύστημα άρδευσης, όγκου παροχής νερού και τεχνικής της καλλιέργειας (Υδροπονία, NFT,χώμα κλπ.)

 

 
  >>NutronMax
 
  >>Επικοινωνία
  >>Φυλλάδιο